Okrem predaja a dodávok nových priemyselných akumulátorov trakčných a stacionárnych  naša spol. ako samozrejmosť zabezpečuje úplný záručný a pozáručný servis.

Vykonávame tiež periodické kontroly a odborné prehliadky prevádzkovaných trakčných a stacionárnych batérií, v intervaloch podľa dohody s prevádzkovateľom, tiež aj v závislosti na

intenzite používania batérií.

 

Ďalej vykonávame:

 - Premeriavane napätia autobatérie

 - Premeriavanie hustoty elektrolytu

 - Dobíjane  batérii

 - Montáž a demontáž batérii

Zoznam služieb

Kontaktujte nás na čísle:

0905 348 791